1.RADA RODZICÓW :
- Długosz Ewa - przewodniczący ,
- Plaskota Beata - zastępca przewodniczącego ,
- Kołazińska Barbara - sekretarz ,
- Siwonia Anna - skarbnik ,
2. KOMISJA REWIZYJNA :
- Plaskota Barbara - przewodniczący,
- Sobczak Andrzej - członek,
- Piasta Agnieszka - członek.

3.Terminy spotkań z rodzicami (wywiadówki) :
- 26. 11.2014 r.(półwywiadówka),
- 04.02.2015 r. (wywiadówka),
- 18.02.2015 r. (spotkanie z ucznami osiągającymi dobre wyniki w nauce),
- 25.03.2015 r. (spotkanie z rodzicami klas maturalnych),
- 03.06.1015 r. (półwywiadówka - inf. o zagrożeniach oceną niedostateczną).