1. GRONO PEDAGOGICZNE : (kliknij nauczyciele )
NAUCZYCIELE

2.RADA RODZICÓW :
- Długosz Ewa - przewodniczący ,
- Plaskota Beata - zastępca przewodniczącego ,
- Kołazińska Barbara - sekretarz ,
- Siwonia Anna - skarbnik ,
3. KOMISJA REWIZYJNA :
- Plaskota Barbara - przewodniczący,
- Sobczak Andrzej - członek,
- Piasta Agnieszka - członek.


4.SAMORZĄD SZKOLNY :
- Jagieła Angelika- przewodniczący ,
- Kałużna Katarzyna- zastępca przewodniczącego ,
- Rylska Izabela - sekretarz ,
- Borowiecka Weronika - skarbnik ,
- Kowalik Damian - członek.