Copyright 2011-2015
Sławomir Wudarczyk1. PRACA I FUNKCJONOWANIE SŁUŻB POLICYJNYCH :

Cele i treści programowe innowacji

Ślubowanie Kadetów

Obóz szkoleniowo-treningowy

Wycieczki w ramach innowacji policyjnej

2. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO CZYNNIK DOBREJ KONDYCJI
CIAŁA I UMYSŁU:

Cele i treści programowe innowacji

Zajęcia sportowe

Obóz szkoleniowo-treningowy

Wycieczki w ramach innowacji sportowej

Galeria

3. OD JUNIORA DO SENIORA - INNOWACJA PRORODZINNA :

Cele i treści programowe innowacji