Copyright 2011-2015
Sławomir Wudarczyk


1. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI SZANSĄ NA PRZYSZŁE ZATRUDNIENIE :
Prezentacja projektu

Regulamin

Harmonogram

Wydarzenia

2. WYŻSZE UMIEJĘTNOŚCI - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ :
Prezentacja projektu

Regulamin

Harmonogram

Wydarzenia